top of page

RODE KRUIS ONDERZOEK

Het Nederlandse Rode Kruis is onderdeel van ’s werelds grootste humanitaire netwerk. Het Rode Kruis is opgericht om aan iedereen die in nood is hulp te bieden. Overal ter wereld handelt het Rode Kruis volgens dezelfde zeven grondbeginselen. Dat houdt in dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid, dat mensen in de grootste nood als eerste geholpen moeten worden, en dat hun geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening niet terzake doen.

 

Meer dan 1000 vrijwilligers gebruiken het online platform Tools op dagelijkse basis om zich in te zetten voor het Rode Kruis, waarbij het platform wordt gebruikt voor het aanmelden voor diverse activiteiten, het plannen van evenementen en het opzoeken van informatie. Tijdens het laatste onderzoek, kwam naar voren dat de vrijwilligers het platform beoordelen met een 6,7 gemiddeld. Naast dat er genoeg ruimte voor verbetering is met dit cijfer, legde het onderzoek ook niet bloot wat de oorzaken waren van dit cijfer en hoe het eventueel verbeterd kon worden. 

 

Om die reden werd Alberga Consultancy gevraagd om een grootschalig kwalitatief onderzoek op te zetten, waarbij zowel coördinatoren als reguliere vrijwilligers werden onderzocht. We voerden in totaal 12 interviews uit, waarbij elke respondent een uur lang werd geïnterviewd middels de online onderzoekstool Lookback, waardoor het mogelijk werd om het onderzoek op afstand uit te voeren tijdens de corona crisis. Na de interviews voerden we een uitgebreide debrief uit in de vorm van een co-creatie sessie met het gehele team dat verantwoordelijke is voor Tools, waaronder de developers van Nexios and de productmanagers. Op deze manier konden we gezamenlijk de inzichten analyseren en deze inzichten vertalen naar nieuwe ontwerp richtingen en concepten. Deze ontwerp richtingen werden naderhand gevisualiseerd door Visuele Verbinders. Na de co-creatie sessie werd er een uitgebreid rapport opgeleverd, waarin alle inzichten staan beschreven, evenals de adviezen die daaruit volgen en een verslag van de co-creatie sessie. 

 

Het platform is momenteel nog altijd in ontwikkeling, waarbij de adviezen stapsgewijs worden geïmplementeerd om zo langzaam toe te werken naar een verbeterde versie. Eind 2020 zal Alberga Consultancy wederom samen werken met het Rode Kruis voor het vervolg tijdens een uitgebreide Design Sprint, om zo de ontwerp richtingen om te zetten naar concrete concepten en deze vervolgens te gieten in een klikbaar prototype.

 

Rode_Kruis_-__Design_sprint_ideëen_-_1_
Rode_Kruis_-__Design_sprint_ideëen_-_ea
Rode_Kruis_-__Design_sprint_ideëen_-_gr

Schetsen van de concepten door Visuele Verbinders, die tijdens de co-creatie sessie zijn bedacht.

bottom of page