top of page

DIGICAMPUS
DIGITAAL MACHTIGEN

Digicampus biedt markt, overheid, wetenschap en samenleving een ontmoetingsplek waar ze samen kunnen innoveren over grenzen heen. Digicampus is ontstaan als initiatief van ICTU, het Ministerie van Sociale Zaken, Logius en de TUDelft en wilt graag een brug slaan tussen de burger en overheidszaken, waarbij er gebruik gemaakt wordt van wetenschap. Je kan dan denken aan grote ‘life events’ zoals het aanvragen van diverse toeslagen, in het buitenland studeren of een verhuizing naar een verpleeghuis en alle zaken die daar bij komen kijken. Als burger heb je bij het regelen van dit soort zaken te maken met verschillende organisaties en complexe structuren, die vaak niet matchen met de klantreis en de behoeftes van de burger. Digicampus wil ondersteuning bieden tijdens deze processen en richting digitale oplossingen innoveren, sámen met de burger.

 

Een van de eerste projecten, sinds het ontstaan van Digicampus in 2019, was het onderzoeken en uiteindelijk verbeteren van het ‘digitaal machtigen’ proces. Iemand anders de verantwoordelijkheid geven die over jouw medische en financiële zaken mag beschikken is een heel delicaat proces waar uiteraard geen fouten in worden gemaakt. Zeker wanneer het gaat om ouderen, die niet meer wilsbekwaam zijn, is het noodzaak om alle partijen die betrokken zijn goed te onderzoeken en voorzichtig om te gaan met de beslissingen die genomen moeten worden. Hoewel voorzichtigheid dus een voorwaarde is, is de complexheid van het process te groot en daardoor zeer onoverzichtelijk. Alle machtigen gebeuren nu bijvoorbeeld nog via papier. Hierdoor belanden de oudere en degene die straks over hen mag beslissen, vaak het kind, in omslachtige papieren administratie (uitprinten, tekenen op een locatie samen met de oudere die slecht ter been is, scannen etc). Een machtiging moet daarnaast niet alleen rechtsgeldig zijn, maar moet ook kunnen worden geverifieerd, ingetrokken en worden gewijzigd. 

 

Dit complexe vraagstuk stond centraal tijdens de 5 daagse Design Sprint die Alberga Consultancy faciliteerde voor Digicampus. Samen met het multidisciplinaire team hebben we ons volledig gestort op dit onderwerp. Door zo intensief samen te werken waren de uitkomsten van grote waarde en had de groep ook direct de juiste handvatten om daarna gezamenlijk aan de slag te gaan met de implementatie. Doordat we een gehele dag konden brainstormen, waar we met technieken als de ‘Crazy Eight’ en ‘The Dark Side brainstorm’ hebben gewerkt, kwam het gehele team los van de inhoud en ontstond er ruimte voor innovatieve invalshoeken. Aan het eind van de week hebben we een nieuw concept ontwikkeld en getest, die volledig draait om de gebruiker en zowel een digitale als fysieke competent bevat en in staat is om alle organisaties aan elkaar te koppelen en tevens voor te zorgen dat het voor de gebruiker voelt als één vloeiende klantreis. 

Schermafbeelding 2019-08-15 om 13.53.02.
Schermafbeelding 2019-08-15 om 13.53.26.
Schermafbeelding 2019-08-15 om 13.53.55.

Enkele voorbeelden van het prototype, rondom digitaal machtigen waarbij er gebruik gemaakt wordt van je DigiD.

bottom of page